Våra Policys

Våra värdegrunder för Miljö, Kvalité och Arbetsmiljö

  • Eftersträva kontinuerlig förbättring genom utbildning och systematiskt arbete
  • Följa Lagar och Förordningar
  • Kunders krav och önskemål
  • Våra egna krav och önskemål
  • Proaktiv riskanalys i projekt och verksamhet
  • Miljöanpassa verksamheten i de områden det är möjligt